Kontakt

Detské jasle SLONÍK
Petra Jilemnického 28, Michalovce

0915 931 295
0908 037 390

info@detskejasleslonik.sk

O nás

1.Detské jasle a opatrovateľské centrum SLONÍK
 
Sloník je prvým súkromným zariadením svojho typu v Michalovciach pre deti vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov s poldennou a celodennou starostlivosťou. Okrem starostlivosti o dieťa ponúka mnoho veselých, tvorivých a edukačných aktivít, ktoré realizujeme aj na základe Štátneho výchovno-vzdelávacieho programu ISCED 0. Tento program prakticky i teoreticky pripraví dieťa na úspešný nástup do materskej školy už len z dôvodu, že sú v ňom zastúpené všetky zložky výchovy, rozvíjajúce osobnosť samotného dieťaťa.
 
Aby sme mohli u každého z detí tieto zložky aktívne rozvíjať a podobne poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť, zadeľujeme deti do tried na základe veku. Pri našej práci vychádzame z dlhoročných teoretických a praktických skúseností. 
 
Samotný projekt prebieha pod vedením odborného garanta, s príslušným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním v oblasti predškolskej elementárnej pedagogiky, pedagogiky a psychológie.
 
 
Naše zariadenie disponuje rodinným, tichým a bezpečným prostredím. Vnútorné priestory ako i celý objekt prešli aktívnou rekonštrukciou a sú prispôsobené tak, aby maximálne vyhovovali každodennej činnosti dieťaťa.
 
Počas celodenných aktivít využívame vhodný a veku primeraný didaktický materiál– hračky, CD, DVD, knihy, pracovné listy a iné pomôcky tohto typu. Zároveň rešpektujeme každú vekovú osobitosť dieťaťa a uprednostňujeme v prípade potreby individuálny prístup.
 
Deti učíme budovať si základné návyky dennej potreby - samostatne sa obliecť, obuť, najesť, pozdraviť sa, poďakovať, poprosiť, či použiť nočník. Rodičom pomáhame aj s procesom odplienkovania, či adaptácie. Pretože ich priebeh je častokrát u každého dieťaťa individuálnou záležitosťou, vykonáva sa až po osobnej konzultácii rodiča a pedagóga. Avšak individuálnym, citlivým a odborným prístupom, či vzájomnou spoluprácou veríme, že dosiahneme nielen pozitívny výsledok už vyššie spomenutých procesov, ale zároveň vychováme veselého, riateľského a usmiatého malého človiečika. 
 
 
Detské jasle Sloník Vám zároveň poskytnú:
 
  • Triedy v malom kolektíve
 
  • Odbornú pedagogickú a zdravotnícku starostlivosť
 
  • Aktívnu spoluprácu s rodičmi – tradičnú, netradičnú formu spolupráce rodiny a školy
 
  • Pedagogicko-psychologické poradenstvo
 
  • Štvrťročnú pedagogicko-psychologickú diagnostiku Vášho dieťaťa s následnou konzultáciou
 
  • Tvorivé dielne pre detí a rodičov
 
  • Kurzy a spoluprácu s externými lektormi