Kontakt

Detské jasle SLONÍK
Petra Jilemnického 28, Michalovce

0915 931 295
0908 037 390

info@detskejasleslonik.sk

Kto sa o nás stará

 
 

Zuzka

 
Je milá, tvorivá a veselá pani učiteľka s pozitívnym vzťahom k detičkám. O Vaše deti sa zvládne nielen výborne postarať, ale dokáže byť pre ne predovšetkým rovnocenným partnerom po všetkých stránkach. Má ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave. Praktické skúsenosti nadobudla počas stredoškolskej praxe, no i pôsobením v podobnom zariadení ako sú 1. Detské jasle Sloník. K získaným poznatkom o detičkách tohto veku jej dopomohol aj jej trojročný synček, s ktorým najradšej trávi svoj voľný čas. Práve od neho čerpá najviac námetov a inšpirácií pre ďalšiu prácu s deťmi. Okrem výborného vzťahu k deťom obľubuje prácu v tvorivých dielňach, rada spieva, tancuje a neustále sa zdokonaľuje aj vo svojom odbore. Pre ďalšiu prácu deťmi jú čaká mnoho zaujímavých vzdelávacích kurzov, jeden z nich už momentálne navštevuje. So Zuzkou sa budú Vaše detičky aj Vy stretávať denne, preto veríme, no viem aj zaručiť, že si ju Vaše detičky ihneď obľúbia.
 

Nika

 
Je odborným garantom a metodikom nášho projektu a neskôr našou ďalšou pani učiteľkou. Vo svojom odbore sa pohybuje vyše desať rokov a má mnoho praktických i teoretických skúseností. Má ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky na Strednej pedagogickej škole v Levoči a vysokoškolské vzdelanie v oblasti pedagogiky, psychológie a hudobnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas stredoškolskej a vysokoškolskej praxe pôsobila zároveň v dvoch súkromných zariadeniach, kde získavala praktické zručnosti pre ďalšiu svoju prácu. Po úspešnom ukončení štúdia začala pracovať s detičkami so všeobecným intelektovým nadaním, kde pôsobí dodnes. Momentálne je však na materskej dovolenke so svojim deväť mesačným synčekom. Je tiež odborným garantom projektu podobnému tomu nášmu už vyše dvoch rokov. Tešíme sa preto spoločnej spolupráci a odovzdávaniu praktických skúseností pre naše pozitívne smerovanie a napredovanie. Absolovované má aj kurzy plávania, turistiky a lyžovania s metodikou. Je úspešnou lektorkou plávania detí od 1 do 10 rokov. Mimo tohto je úspešnou absolventkou prvého a druhého stupňa ZUŠ v odbore: klavír. Svoj voľný čas trávi najradšej s rodinou a sebavzdelávaním sa. Obľubuje odbornú lieratúru z oblasti výchovy a vzdelávania, rada počúva hudbu, relaxuje a venuje sa svojmu synčekovi.