Kontakt

Detské jasle SLONÍK
Petra Jilemnického 28, Michalovce

0915 931 295
0908 037 390

info@detskejasleslonik.sk

Náš režim

 

Denný režim pre deti od 1 do 2 rokov

 
07:00-08:30 Príchod detí do jasličiek, hráme sa s kamarátmi
 
08:30-08:45 Rozcvičkou si rozhýbeme naše telíčko
 
08:50-09:20 Umývame si rúčky, čaká nás výborná desiata
 
09:20-10:15 Naše pani učiteľky nám nachystali hravé edukačné aktivitky
 
10:15-11:15 Hráme sa na našom dvore alebo sa prechádzame v okolí jasličiek
 
11:15-11:45 Umývame si rúčky, tešíme sa na obedík
 
11:45-14:30 Umývame si zúbky a rúčky, chystáme sa do našich postieľok
 
15:00-15:30 Brušká sú pripravené na olovrantík, umývame si rúčky
 
15:30-16:30 Spoločne sa hráme a tešíme sa na rodičov v zbernej triede alebo na dvore
 
 
 

Denný režim pre deti od 2 do 3 rokov

 
07:00-08:30 Príchod detí do jasličiek, hráme sa s kamarátmi
 
08:30-09:00 Rozcvičkou si rozhýbeme naše telíčko
 
09:00-09:30 Umývame si rúčky, čaká nás výborná desiata
 
09:30-10:30 Naše pani učiteľky nám nachystali hravé edukačné aktivitky
 
10:30-11:30 Hráme sa na našom dvore alebo sa prechádzame v okolí jasličiek
 
11:30-12:30 Umývame si rúčky, tešíme sa na obedík
 
12:30-14:30 Umývame si zúbky a rúčky, chystáme sa do našich postieľok
 
15:00-15:30 Brušká sú pripravené na olovrantík, umývame si rúčky
 

15:30-16:30 Spoločne sa hráme a tešíme sa na rodičov v zbernej triede alebo na dvore