Kontakt

Detské jasle SLONÍK
Petra Jilemnického 28, Michalovce

0915 931 295
0908 037 390

info@detskejasleslonik.sk

Sme prvé súkromné zariadenie svojho druhu v Michalovciach.

 

 
Milí rodičia, 
 
sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku už z akéhokoľvek dôvodu, no tým najdôležitejším pre jej návštevu je iste dôvod ten, že sa týka toho nejcennejšieho, čo rodič môže mať – dieťa. Dovoľte nám preto, prihovoriť sa k Vám nateraz aspoň touto formou komunikácie a k nášmu projektu priložiť niekoľko krátkych slov.
 

 Rodina a výchovno vzdelávacie inštitúcie sú dôležitými výchovnými činiteľmi, ktoré pôsobia na dieťa. Dieťa sa ich vplyvom stáva tvorom spoločenským (socializuje sa), vytvára, rozvíja všeobecné a špeciálne schopnosti, zručnosti a návyky. Získava isté predpoklady na svoj ďalší rozvoj, no taktiež praktické skúsenosti do svojho budúceho života. Výchova a vzdelávanie prechádza neustále rôznymi zmenami práve už od najútlejšieho veku dieťaťa. Aj preto je úlohou takýchto inštitúcií sledovať tieto zmeny a orientovať ich čo najsprávnejším smerom, pretože výchova a vzdelávanie sú invsetície, ktoré sa postupne vrátia do našej spoločnosti. Sme ako rodičmi, tak aj pedagógmi a v posledných rokoch sme sa v praxi orientovali práve na deti tejto vekovej kategórie. Z praktických skúseností vieme, že v prvom rade umiestnenie dieťaťa v podobnom zariadení využíva rodič najskôr ako službu z dôvodu neodkladného nástupu do zamestnania, no po dlhodobejšej návšteve si väčšina rodičov uvedomí skutočnosť, že svojmu dieťaťu vlastne len pomohli. Pomohli mu socializovať sa, nájsť si kamaráta, vedieť riešiť samostatnejšie problémy bežnej dennej potreby, mať veselý deň, plný aktivít a neustále sa učiť mnohým novým zručnostiam. Dieťa sa zároveň naučilo rešpektovať iných, spievať piesne, recitovať, tancovať, cvičiť, kresliť, použiť nočník, či samostatne sa obliecť a v neposlednom rade napredovať. Aj napriek skutočnosti, že vyššie spomenutým návykom a zručnostiam sa deti učia aj doma so svojimi rodičmi, je prakticky preukázateľné, že deti, navštevujúce zariadenie tohto typu ich získavajú rýchlejšie a aj pri najväčšom komforte v domácom prostredí je prítomnosť rovesníkov absentujúca. Dieťa si taktiež buduje imunitu a väčšinou pred nástupom do materskej školy je o mnoho viac imúnne voči chorobám ako dieťa, ktoré práve do zariadenia nastúpilo z domáceho prostredia. Takýto postreh vnímame práve od rodičov našich detí, s ktorými sme v posledných rokoch spolupracovali. Pretože v Michalovciach aj my ako rodičia vnímame obmedzenia, týkajúce sa výchovy a vzdelávania, či opatrovania detí v tomto vekovom období, rozhodli sme sa rozšíriť naše služby tak, aby aj rodičia v našom meste mali možnosť výberu zariadenia pre svoje dieťa. 

Možno ste sa našli aj Vy v týchto riadkoch a uvažujete nad možnosťou, či potrebou umiestnenia Vášho dieťaťa v určitom zariadení. V prípade, že Vás bude čokoľvek zaujímať, kontaktujte nás, radi sa Vám budeme venovať a odpovedať na vaše otázky.

 
 
Kolektív 1. Detských jaslí a opatrovateľského centra SLONÍK